Bådlak /globalassets/inriver/resources/blak.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 4 timer

Genbehandlingstør (Timer); 8 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Paneler og karme

Træværk

Finish

90, Blank

Rækkeevne

12 m2 pr liter