Facade Armering /globalassets/inriver/resources/21677_ff_facade_armering_10l.png

Varianter

10 L
1.199,00 kr. / stk
3 L
519,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Pigmenteret strukturgrundmaling som udjævner mindre forskelle i underlaget. Armerer mindre revnedannelser, fx svindrevner mm.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Mat dækket overflade med finkornet struktur.
  • Armerer revner
  • Finkornet struktur
  • Udjævner mindre forskelle

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 8 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Armerer revner
  • Finkornet struktur
  • Udjævner mindre forskelle
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data