Facade Beton /globalassets/inriver/resources/facade-bet.png

Varianter

10 L
1.849,00 kr. / stk
3 L
719,00 kr. / stk
0,75 L
279,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Giver en smudsafvisende, vejr- og kulørbestandig overflade, der tåler højtryksrensning
Robust, elastisk facademaling til overflader af beton, murværk, cementpuds, mv.
  • Giver en smudsafvisende, vejr- og kulørbestandig overflade, der tåler højtryksrensning
  • Diffusionsåben, og hæmmer mug- og skimmelvækst
  • Anvendes udendørs på facader og sokler af beton, murværk, cementpuds, m.v.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mat og maksimal vejrbestandig
  • Beskytter beton mod nedbrydning
  • Meget kulør bestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data