Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Overflade

Beton

Puds