Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Giver en robust, smuds og vandafvisende overflade med bedst mulig vejrbestandighed
  • Smudsafvisende, med bedst vejrbestandighed
  • Meget diffusionsåben

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1

Genbehandlingstør (Timer); 12

Gennemhærdet (Dage); 28

Overflade

Radiator & Rør

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

7 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode