Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Varianter

10 L
1.999,00 kr. / stk
3 L
769,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 dage

Giver en robust, smuds- og vandafvisende overflade med bedst mulig vejrbestandighed
Eksklusiv, mat og meget smudsafvisende facademaling.
  • Giver en robust, smuds- og vandafvisende overflade med bedst mulig vejrbestandighed
  • Eksklusiv, mat og diffusionsåben overflade
  • Særdeles velegnet på mineralske underlag, som fx puds, vandskurede overflader og letbeton

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat, smudsafvisende overflade
  • Særdeles vandafvisende overflade
  • Meget diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data