Facade Universal /globalassets/inriver/resources/facade_uni_10.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 24 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Metal

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m2 pr liter