Facade Universal /globalassets/inriver/resources/facade_uni_10.png

Varianter

10 L
1.399,00 kr. / stk
3 L
549,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Vejrbestandig, beskytter mod vandindtrængning og diffusionsåben
Vejrbestandig, alsidig facademaling.
  • Vejrbestandig, beskytter mod vandindtrængning og diffusionsåben
  • Giver et ensartet, mat og kalket udseende
  • Benyttes udendørs på mineralske facader, selv på porøse underlag

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat ”kalket” udseende
  • Den sikreste løsning på svagt bundne underlag
  • Diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data