Facade Zero /globalassets/inriver/resources/facade-ze.png

Varianter

0 kr.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Overflade

Beton

Puds