Facade Zero /globalassets/inriver/resources/facade_ze.png

Varianter

0 kr.
Giver en vejrbestandig, smudsafvisende og diffusionsåben overflade
Meget elastisk og vejrbestandig facademaling.
  • Giver en vejrbestandig, smudsafvisende og diffusionsåben overflade
  • Danner "bro" over små revner og sprækker i underlaget og beskytter dermed mod smuds- og fugtoptag
  • Kan påføres ned til 0°C

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 6 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 5

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mat og maksimal vejrbestandig
  • Kan påføres ved lav temperatur, helt ned til 0 °C.
  • Meget kulør bestandig