01 Wood Tex Grundolie /globalassets/inriver/resources/fl_01_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Modvirker fugtoptag
  • Trænger ind og sikrer vedhæftning
  • Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 4 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

5 m2 pr liter