02 Wood Tex Grundmaling /globalassets/inriver/resources/fl_02_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Ekstra holdbarhed
  • Dækkende grundmaling
  • Beskytter mod fugt

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 4 timer

Genbehandlingstør (Timer); 6 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m2 pr liter

10 (Lang rækkeevne) m2 pr liter

6 (Kort rækkeevne) m2 pr liter