02 Wood Tex Grundmaling /globalassets/inriver/resources/fl_02_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Dækkende grundmaling
  • Beskytter mod fugt
  • Ekstra holdbarhed

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 4

Genbehandlingstør (Timer); 6

Gennemhærdet (Dage); 28

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ