Flügger 03 Wood Tex Classic Semi-transparent

Flügger 03 Wood Tex Classic Semi-transparent /globalassets/inriver/resources/fl_03_wtcl.png

Egenskaber

  • Fyldig overflade
  • Indeholder UV-filter
  • Transparent

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6 timer

Genbehandlingstør (Timer); 24 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer