04 Wood Tex Dækkende /globalassets/inriver/resources/fl_04_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Let at påføre
  • Allround
  • God holdbarhed

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 8 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m2 pr liter

12 (Lang rækkeevne) m2 pr liter

6 (Kort rækkeevne) m2 pr liter