04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • God dækkeevne
  • Let at påføre
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6 timer

Genbehandlingstør (Timer); 12 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m2 pr liter

11 (Lang rækkeevne) m2 pr liter

5 (Kort rækkeevne) m2 pr liter