06 Wood Tex Oliemaling V /globalassets/inriver/resources/fl_06_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Maksimal holdbarhed
  • Fyldig påføring
  • Halvblank

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6

Genbehandlingstør (Timer); 8

Gennemhærdet (Døgn); 28

Overflade

Træ, ude