06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Fyldig påføring
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6

Genbehandlingstør (Timer); 24

Gennemhærdet (Dage); 28

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ