Spar
30%
06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

0,75 L
209,30 / stk Førpris 299,00 kr. / stk
Tilbuddet gælder indtil 31-07-2021
Halvblank heldækkende oliemaling. Forventet holdbarhed 12 år.
Flügger 06 Wood Tex Classic, til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Kan anvendes ved lave temperaturer. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Fyldig påføring
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag

6 m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag

Egenskaber

  • Fyldig påføring
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data