Metal Pro Metalemalje 5 /globalassets/inriver/resources/70301_mp_metalemalje_5_0_75l_p7.png

Varianter

0,75 L
259,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Blank overflade, der er meget modstandsdygtig overfor vejr , olie og vandpåvirkning

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Overflade

Radiator & Rør

Metal

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Blank overflade, der er meget modstandsdygtig overfor vejr , olie og vandpåvirkning
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data