Træolie /globalassets/inriver/resources/fl_wt_aqua.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Stærkt vandafvisende
  • Vandig træolie
  • Synlig åretegning og struktur

Område

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør; 6 timer

Genbehandlingstør; 24 timer

Gennemhærdet; 48 timer

Overflade

Træ, ude