Træolie /globalassets/inriver/resources/fl_wt_aqua.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Stærkt vandafvisende
  • Vandig træolie
  • Synlig åretegning og struktur

Område

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 6 timer

Genbehandlingstør (Timer); 24 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

8 m2 pr liter

10 (Lang rækkeevne) m2 pr liter

4 (Kort rækkeevne) m2 pr liter