Fluren 32 Universalrengøring /globalassets/inriver/resources/76132_ff_fluren32_3l.psd

Varianter

1 L
94,95 kr. / stk
Maksimal effekt ved lav dosering

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Overflade

Radiator & Rør

Metal

Væg

Gulv

Møbler

Loft

Paneler og karme

Beton

Puds

Tag

Træ, ude

Træværk

Terasse og havemøbler

Træfacade og hegn

Glasvæv

Glasfilt

Gips

Egenskaber

  • Maksimal effekt ved lav dosering
  • Let biologisk nedbrydelig
  • Kan bruges på alle overflader
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data