Fluren 32 Universalrengøring /globalassets/inriver/resources/76132_ff_fluren32_3l.psd

Varianter

1 L
94,95 kr. / stk
0 kr.
Maksimal effekt ved lav dosering

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Egenskaber

  • Maksimal effekt ved lav dosering
  • Let biologisk nedbrydelig
  • Kan bruges på alle overflader
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data