Fluren 39 Desinfektionsmiddel /globalassets/inriver/resources/74457_ff_fluren_39_1l.psd

Varianter

1 L
109,00 kr. / stk
0 kr.
Skimmelsvamp og bakterier

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Egenskaber

  • Skimmelsvamp og bakterier
  • Dårlig lugt
  • Statisk elektricitet
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data