Fluren 39 Desinfektionsmiddel /globalassets/inriver/resources/74457_ff_fluren_39_1l.png

Varianter

1 L
109,00 kr. / stk
Koncentreret desinfektionsmiddel til indendørs brug
Flügger Fluren 39 er et koncentreret desinfektionsmiddel til indendørs brug. Fjerner mindre forekomster af skimmelsvamp og bakterier fra bl.a. fugtige rum, badeværelser, køleskabe og frysere. Fjerner dårlig lugt fra tøj. Bleger ikke.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Egenskaber

  • Skimmelsvamp og bakterier
  • Dårlig lugt
  • Statisk elektricitet
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data