Fluren 49 Sod- og Nikotinrens /globalassets/inriver/resources/78723_ff_fluren_49_3l.psd
Sanering af brandskader
Brug den på overflader, der er forurenet med nikotin, sod og tjærerester, fx tilrøgede lokaler, løbesod og brandskader m.m.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Egenskaber

  • Sanering af brandskader
  • Fjerner sod og nikotin
  • Fjerner fedt og olie
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data