Fluren 49 Sod- og Nikotinrens /globalassets/inriver/resources/78723_ff_fluren_49_3l.psd

Varianter

3 L
179,00 kr. / stk
1 L
79,95 kr. / stk
0 kr.
Sanering af brandskader

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Egenskaber

  • Sanering af brandskader
  • Fjerner sod og nikotin
  • Fjerner fedt og olie
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data