Archaia Grundolie Udendør /globalassets/inriver/resources/78747_flugger_grundolie_udendors_2_5l.png

Varianter

1 L
159,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • God indtrægningsevne
  • Minimerer udtørring og revnedannelser i træværket
  • Beskytter træet mod fugtoptagelse udefra
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data