Kaustisk Soda /globalassets/inriver/resources/80488_nn_caustic_soda_1kg.tif

Varianter

Noname Caustic Soda_1 kg
99,95 kr. / stk
Kaustisk Soda
Anvendes til rensning af afløb. Opløser propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb. Anvendes endvidere til afsyring af møbler.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data