Metal Pro Metalplademaling /globalassets/inriver/resources/metalplade.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 4 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Metal

Finish

Halvblank, 30

Rækkeevne

8 m2 pr liter