Spar
30%
Træolie Classic /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.png

Varianter

3 L
377,30 / stk Førpris 539,00 kr. / stk
Tilbuddet gælder indtil 31-07-2021
Klassisk træolie som minimerer fugtoptag. Forventet holdbarhed 1 år.
Flügger Wood Oil Classic beskytter overfladen samtidig med at træets struktur og åretegning er synlig. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag

Område

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag

4 m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag

Egenskaber

  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data