Rødfarve /globalassets/inriver/resources/52440_flugger_rodfarg_sort_3l.psd

Varianter

10 L
489,00 kr. / stk
3 L
149,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.