Metal Pro Rusthindrende Primer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml.png

Varianter

0,75 L
319,00 kr. / stk
0,38 L
199,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Radiator & Rør

Metal

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data