Tæpperens /globalassets/inriver/resources/73904_t%C3%A6pperens_1l_dk.2016.pdf

Varianter

1 L
99,95 kr. / stk
0 kr.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.