Træolie Classic /globalassets/inriver/resources/43618_woodtex_classic_woodoil_p7_750ml.psd

Varianter

3 L
539,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Oliebaseret træolie til træterrasser, stakitter og havemøbler
Klassisk træolie som trænger ind i træet og minimerer fugtoptag.
  • Oliebaseret træolie til træterrasser, stakitter og havemøbler
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag

Område

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Fremhæver træets åretegning
  • Giver glød til træværket
  • Minimerer fugtoptag
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data