Godt at vide om MI/MIT i maling

MI er et konserveringsmiddel, som ofte bruges i kosmetik, vådservietter og maling. Forskere har konstateret, at der er kommet flere MI-allergikere gennem de seneste år.

Derfor har Flügger blandt andet indledt et samarbejde med Teknologisk Institut, hvor vi arbejder mod at finde gode og holdbare alternativer, der kan reducere indholdet af konserveringsmidler i vandige malinger. Du kan læse mere om samarbejdet her.

Hvorfor bruges der MIT i maling?

MIT er et konserveringsmiddel, der bruges i de fleste vandbaserede malinger for at give dem den nødvendige holdbarhed under produktion, transport, opbevaring og brug, dvs. for at sikre, at malingen ikke rådner. 

Kan man se på emballagen om malingen indeholder MIT? 

Maling er omfattet af de europæiske regler for klassificering og mærkning. Ifølge denne lovgivning skal produkter mærkes for indholdet af MIT over 0,01 %. På vores vandige malevarer står dette angivet i bunden af brugsteksten. Det ser således ud:

    1. ”Indeholder MIT. Kan udløse allergisk reaktion.”
      Derudover har Flügger valgt frivilligt at mærke for indhold af MIT. Derfor er ovenstående sætning på vores emballager, når malingen indeholder mere end 0,0015% MIT.

  1. Malingen kan tillige indeholde MIT i et konserveringsmiddel, som er en blanding indeholdende CMIT og MIT. Når dette anvendes vil følgende sætning fremgå af emballagen: 
    ”Indeholder CMIT/MIT (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.”
Kan jeg få allergiske reaktioner af at male?

Hvis du i forvejen har MIT-allergi, kan selv meget små mængder fremkalde en allergisk reaktion. Derfor skal allergikere generelt være opmærksomme på, om der er MIT i malingen. Har du en uopdaget allergi, kan du risikere at få en reaktion ved kontakt med maling, der indeholder MIT eller ved at opholde dig i nymalede rum. 

Jeg har ikke MIT-allergi. Hvad bør jeg være opmærksom på, når jeg skal male?

Følg altid producentens retningslinjer for brug af produktet. Derudover anbefaler vi: 

Beskyt altid huden – en bomuldshandske er som regel nok, hvis den ikke gennemvædes af maling. Ellers brug en latexhandske, der kasseres ved tilsmudsning.

Luft grundigt ud, både når du maler, og umiddelbart efter du har malet. God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. 

Jeg er MIT-allergiker og skal male. Hvad gør jeg?
Du skal få en anden til at male for dig. Du skal også bede vedkommende om at lufte grundigt ud under og efter malearbejdet. God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. Er du MIT-allergiker, så vent med at tage rummet i brug, til malingen er helt tør og gennemhærdet. Dette kan tage 3-4 uger – afhængig af produkt, temperatur og fugtighed i rummet.