Gipspladesamlinger – optimeret løsning på vej

Flügger forventer at lancere en optimeret løsning indenfor gipspladesamlinger, der kan hjælpe malerne med at levere et tilfredsstillende resultat – selv under udfordrende forhold. Løsningen forventes klar inden udgangen af januar 2017.

På det seneste er der konstateret problemer i flere tilfælde med spartling af gipspladesamlinger; f.eks. at gipstapen efter spartling slipper i kanterne på enkelte steder. Der er tilsyneladende tale om en stigende tendens, hvilket både malere og deres brancheorganisation har tilkendegivet. Problemet ses i forskellige kombinationer af spartelmasser og tapes, og det er således ikke begrænset til enkelte produkter eller en bestemt leverandør. 

Flügger – malerfagets leverandør
Flügger har ikke konstateret fejl i vores produkter, men som leverandør til malerfaget, er det ekstremt vigtigt for os, at vores produkter og foreslåede metoder kan anvendes under de forhold, vores kunder rent faktisk arbejder under i dag. Flügger har derfor valgt at gå forrest og varetage vores kunders interesser og afstår således i en kort periode fra at udbyde en samlet løsning til formålet ”Gipspladesamlinger”.

Mulige årsager til problemerne

Sideløbende med dette har Flügger foretaget en række tests og er fortsat i gang med at afklare de specifikke årsager til de nuværende problemer. På baggrund af de gennemførte tests samt øvrige oplysninger fra vores kunder er det vores vurdering, at de oplevede problemer er en følge af en række sammenfaldende omstændigheder og ikke skyldes produktfejl. Flüggers produkter til gipspladesamlinger har været uændrede i mange år, og vi har ikke konstateret ændringer i produkterne, der kan forklare de nu oplevede problemer. 

Derimod er der meget der tyder på, at de aktuelle problemer er en følge af ændrede anvendelsesforhold. Vores kunder i malerbranchen oplever stort pres på at levere kvalitetsarbejde på kortere tid og under stadig mere udfordrende eksterne påvirkninger som f.eks. temperatur, luftfugtighed mv., der ikke er optimale for produkterne, metoden og dermed den samlede løsning. 

Optimeret løsning er mere tolerant
Af samme grund er Flügger allerede langt i processen med at udvikle en optimeret løsning, der samlet kan præstere bedre selv under nutidens mere udfordrende forhold. Test af den optimerede løsning viser lovende resultater, og vi ser frem til at præsentere denne for alle vores kunder. Vi forventer, dette vil ske i løbet af januar 2017 og vender tilbage med ny information om den optimerede løsning, så snart dette er muligt. 

Flügger ønsker alle vores kunder en glædelig jul og et godt nytår!


Product Management