Godt at vide om MI i maling

MI er et konserveringsmiddel, som ofte bruges i kosmetik, vådservietter og maling. Forskere har konstateret, at der er kommet flere MI allergikere gennem de seneste år.

Flügger har gennem en årrække haft fokus på at nedsætte mængden af MI i vores produkter, til så lavt et niveau som muligt, uden det går ud over produkternes kvalitet og holdbarhed. Sideløbende med dette arbejder vi på at finde gode og holdbare alternativer, der kan reducere indholdet af konserveringsmidler i vandige malinger, blandt andet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Hvorfor bruges der MI i maling?

MI er et konserveringsmiddel, der bruges i de fleste vandbaserede malinger for at give dem den nødvendige holdbarhed under produktion, transport, opbevaring og brug, dvs. at for at sikre, at malingen ikke rådner.

Kan jeg få allergiske reaktioner af at male?

De gængse indendørs vægmalinger er generelt set sikre at anvende for langt de fleste mennesker, og koncentrationerne af MI i malinger bør i sig selv ikke udløse allergi. Men hvis du har en uopdaget allergi, vil du kunne risikere at få en reaktion ved kontakt med maling, der indeholder MI eller ved at opholde dig i nymalede rum.

Hvad er MI-indholdet i maling fra Flügger?

Indholdet af MI måles i ppm, som betyder ’parts per million’, eller oversat til dansk: ’milliontedele’. Fra juni 2015 blev det lovpligtigt at deklarere indhold af MI på over 100 ppm, mod den tidligere grænse på 1000 ppm. Alle Flügger produkter ligger under myndighedernes deklarationspligtige grænse på 100 ppm. Læs desuden vores sikkerhedsdatablade.

Kan man se på en maling, hvilke konserveringsmidler, den indeholder?

Maling er omfattet af de europæiske regler for klassificering og mærkning. I denne lovgivning er der regler for, hvornår produkter skal mærkes for indholdet af allergifremkaldende stoffer. Siden den 01.06.2015 skal vi på emballagen opgive hvilke af disse, som indgår i vore malinger. På vore vandige malevarer står dette angivet i bunden af brugsteksten. Det ser som regel sådan her ud:
”Indeholder Isothiazolinon (BIT og CIT/MIT). Kan udløse allergi.”

Jeg har ikke MI allergi. Hvad bør jeg være opmærksom på, når jeg skal male?

Følg altid producentens retningslinjer for brug af produktet. Derudover anbefaler vi:

  • Beskyt altid huden – en bomuldshandske er som regel nok, hvis den ikke gennemvædes af maling. Ellers brug en latexhandske, der kasseres ved tilsmudsning
  • Luft grundigt ud, både når du maler, og umiddelbart efter du har malet. God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. På den måde udskiftes luften uden, at overfladerne i rummet nedkøles.
Jeg er MI allergiker og skal male. Hvad gør jeg?

Du skal få en anden til at male for dig. Du skal også bede vedkommende om at lufte grundigt ud under og efter malearbejdet. God udluftningspraksis er gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. På den måde udskiftes luften uden, at overfladerne i rummet nedkøles. Er du MI allergiker, så vent med at tage rummet i brug, til malingen er helt tør og gennemhærdet.

Find din nærmeste Flügger butik

map