03 Wood Tex Transparent /globalassets/inriver/resources/fl_03_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Let at påføre
  • Let at vedligeholde
  • Indeholder UV-filter

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer): 4 Timer

Genbehandlingstør (Timer): 12 Timer

Gennemhærdet (Dage): 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ