04 Wood Tex Dækkende /globalassets/inriver/resources/fl_04_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Let at påføre
  • Allround
  • God holdbarhed

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer): 1 Time

Genbehandlingstør (Timer): 8 Timer

Gennemhærdet (Dage): 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ