06 Wood Tex Oil Paint W 60 - Oliemaling V

06 Wood Tex Oil Paint W 60 - Oliemaling V

Produktbeskrivelse

 • Halvblank fyldig dækkende oliemaling som skjuler træets åretegning.
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Særlige egenskaber

 • Fyldig påføring
 • Halvblank
 • Maksimal holdbarhed

Mærkninger

06 Wood Tex Oljemaling V - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573435385
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573435415
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573435460
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Kalkhvid - 10 L
EAN13: 5701573435521
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Bornholm - 10 L
EAN13: 5701573435538
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Sort - 10 L
EAN13: 5701573494955
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Sort - 3 L
EAN13: 5701573600264
 • Svanen
06 Wood Tex Oljemaling V - Sort - 0,75 L
EAN13: 5701573600318
 • Svanen

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader.
 • Lyse træsorter f.eks fyr og gran, herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ.
 • Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
10
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
6

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
 • Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel, rulle eller sprøjte.
 • Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
6
Genbehandlingstør (Timer)
8
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.23
Vægt %
48
Vol %
37
Fortynding
Vand
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Version

06-12-2019