2-in-1 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl-107650.png?0f7f73be

Vælg mellem tusindvis af farver!

Tryk på paletten "Vælg farve" ovenfor. Her kan du søge og vælge mellem tusindvis af farver, som din maling kan blandes i.

Varianter

4,9 L
549,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Mat transparent træbeskyttelse & grunder i ét. Forventet holdbarhed 4 år.
Flügger 2-in-1 Wood Tex Classic, til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Kan anvendes ved lave temperaturer. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Enkel og hurtig påføring
  • Transparent
  • Indeholder UV-filter

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag

4 m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag

Egenskaber

  • Enkel og hurtig påføring
  • Transparent
  • Indeholder UV-filter
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data