Facade Beton

Facade Beton

Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse

Mat 100 % acryl facademaling som giver en meget kulørbestandig, vand- og smudsafvisende overflade med minimalt vandoptag og maksimal vejrbestandighed. Beskytter mod klorid og karbonatisering. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Mat og maksimal vejrbestandig
  • Beskytter beton mod nedbrydning
  • Meget kulør bestandig

Mærkninger

Facade Beton - Sort - 0,75 L
EAN13: 5701573749673
  • CE
Facade Beton - Sort - 3 L
EAN13: 5701573766816
  • CE

Anvendelse

Nye ubehandlede mineralske facader, fx beton, letbeton og tidligere malede underlag behandlet med acrylmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Overfladen skal være hvidtør uden saltudblomstringer.
Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.
Nye cementbaserede underlag skal hærde minst 4 uger inden behandling.
Udfældning fra salte og andre vandopløselige komponenter må ikke forekomme.
Cementbundne underlag behandles tidligst efter 4 uger, teglsten tidligst efter 2 år.
Anvendes ikke til underlag opmuret i eller pudset med rent kalkmørtel.

Behandling

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være udfyldt med cementbundet materiale.
Nye underlag og let afsmittende eller sugende overflader grundes med Flügger Facade Primer.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Mat dækket overflade. Forventet holdbarhed 15 år.
Tåler højtryksrensning: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C.
Overfladens holdbarhed afhænger af konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.
Nuanceforskel fra uensartet underlag og eksponering kan forekomme.

Tips

Ydeevnedeklaration er tilgængelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
5, Mat
Massefylde (kg/liter)
1.32
Tørstof vægt (%)
57
Tørstof vol. (%)
42
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Tæthed
Vanddamp: Sd = 0.19 m svarende til klasse 2 i henhold til EN 7783-2 Jf. EN 1504-2 CE-mærkning: Class 1. Se CE-mærkn. Kloridtæthed: Svarende til betondæklag på ca. 2 cm
Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

juni 2021


Erstatter TDS Version

juni 2021