Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/13062_ff_facade_impredur_3l.psd?32ba6775

Varianter

3 L
769,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Helmat silikonemaling som giver en smudsafvisende overflade med maksimal vejrbestandighed. Forventet holdbarhed 15 år.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Overfladen er meget diffusionsåben og særdeles vandafvisende. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Helmat, smudsafvisende overflade
  • Særdeles vandafvisende overflade
  • Meget diffusionsåben

Fareikoner

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat, smudsafvisende overflade
  • Særdeles vandafvisende overflade
  • Meget diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data