Facade Silikat Primer

Facade Silicate

Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse

Farveløs silikat grunder til mineralske underlag. Går i forbindelse med underlaget og anvendes inden behandling med Flügger Facade Silikat.
  • Mineralske underlag
  • Forbedrer vedhæftning
  • Kun til Silikat

Anvendelse

Nye ubehandlede mineralske facader, fx kalkpuds, kalkcementpuds, cementpuds og underlag tidligere behandlet med silikatmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.
Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.
Tyndtpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.
Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.
Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

Behandling

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være udfyldt med kalk/cementbaseret materiale.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Løbere/gardiner må ikke forekomme
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Ensartet transparent overflade.
Færdigbehandles med Facade Silikat.

OBS

Silikatprimer fortyndes altid 1:1 inden anvendelse til grunding og fortynding af silikatmaling.
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.
Afdæk vinduesglas, metal osv., da stænk har matterende effekt.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1.08
Tørstof vægt (%)
15
Tørstof vol. (%)
8
pH
11,5
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12
Fortynding
1:1 med vand
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

juni 2021


Erstatter TDS Version

juni 2021