Facade Zero

Facade Zero

Produktbeskrivelse

 • Meget elastisk og vejrbestandig facademaling.
 • Kan påføres ved lavere temperaturer end andre facademalinger, helt ned til 0 °C.
 • Overfladen er diffusionsåben, så vanddamp, der kommer indefra let kan trænge ud. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.
 • Anvendes udendørs på mineralske flader. Fx på facader og vægge af beton, puds, letbeton, vandskurede og tidligere malede overflader.

USP/særlige egenskaber

 • Giver en vejrbestandig, smudsafvisende og diffusionsåben overflade
 • Danner "bro" over små revner og sprækker i underlaget og beskytter dermed mod smuds- og fugtoptag
 • Kan påføres ned til 0°C

Planlæg - Anvendelse

 • Anvendes udendørs på mineralske flader.
 • Fx på facader og vægge af beton, puds, letbeton, vandskurede og tidligere malede overflader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flade ude
8-10
Glans
5 Mat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Underlagets temperatur skal være højere end 0 °C.

Rengøring / vask før maling
Rengør med Flügger Facade Clean.

Grunding

Sugende underlag
Grund let afsmittende og sugende flader med Flügger Facade Primer.
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Påføringstemperatur
Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: 0 °C Maks luftfugtighed 80 % RF.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
6 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Kontroller løbende facaden.
 • Tåler højtryksrensning på mineralske facader: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemperatur maks. 30 °C.

Tips

 • Vedligehold malerbehandling efter behov.

OBS/Begrænsninger

 • Vaskbarhed: jf EN 13300: Class 1

Tekniske data

Produkttype
Elastisk facademaling
Massefylde (kg/liter)
1,4
Vægt %
60
Vol %
45
Tæthed
Vanddamp: jf. EN 1504-2: Class 1 Sd < 5 m jf. EN 7783-2: Class 2
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes

Version

Ny 31-03-2013
Erstatter 30-06-2012