Repafiller Udendørs /globalassets/inriver/resources/35297_ff_repafiller_3kg_cmyk.tif?32ba6775

Varianter

3 KG
259,00 kr. / stk
0,75 KG
109,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Vandfast, cementholdigt spartelpulver.
Vandfast, cementholdigt spartelpulver.
  • Let at blande
  • Vandfast
  • Lang åbentid

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Puds

Beton

Egenskaber

  • Let at blande
  • Vandfast
  • Lang åbentid
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data