Filt og glasvævfylder /globalassets/inriver/resources/filtvaevfy.png

Varianter

0 kr.

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Overflade

Væg