01 Wood Tex Classic

01 Wood Tex Classic

Produktbeskrivelse

 • Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolie.
 • Farveløs grundolie som trænger ind, sikrer god vedhæftning og modvirker fugtoptag. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
 • Færdigbehandles med pigmenteret træbeskyttelse eller maling.

Særlige egenskaber

 • Sikrer vedhæftning
 • Modvirker fugtoptag
 • Trænger ind

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Grunding af ubehandlet eller bart afrenset træ.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved slibning og afrensning
 • Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
 • Bart endetræ og skæreflader påføres 3-4 gange vådt-i-vådt
 • Overskydende grundingsolie aftørres.
 • Kulde / varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
2 time
Genbehandlingstør:
0 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Tekniske data

Tekniske data
Alkydoliebaseret grundingsolie
Massefylde (kg/liter)
0.83
Vægt %
21
Vol %
18
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

24-06-2019