01 Wood Tex Grundolie

01 Wood Tex Grundolie

Produktbeskrivelse

 • Flügger 01 Wood Tex Oil Primer - Grundolie.
 • Farveløs grundolie som trænger ned i træet og beskytter mod blåsplint og træødelæggende svamp. Sikre god vedhæftning og modvirker fugtoptag. Godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
 • Færdigbehandles med pigmenteret træbeskyttelse eller maling.
 • Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen mærket byggeri.

Særlige egenskaber

 • Modvirker fugtoptag
 • Trænger ind og sikrer vedhæftning
 • Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Grunding af ubehandlet eller bart afrenset træ over jord.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
 • Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
 • Overskydende grundingsolie aftørres.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
4 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Tekniske data
Vandig grundingsolie, bekæmpelsesmiddel
Massefylde (kg/liter)
1
Vægt %
15
Vol %
15
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

27-06-2019