02 Wood Tex Grundmaling

02 Wood Tex Primer

Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse

Pigmenteret grundmaling som giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
  • Dækkende grundmaling
  • Beskytter mod fugt
  • Ekstra holdbarhed

Mærkninger

02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573435064
  • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573435132
  • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 0,38 L
EAN13: 5701573600257
  • Svanen

Anvendelse

Mellembehandling af grundet træ inden færdigbehandling med dækkende træbeskyttelse eller maling.
Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være grundet eller tidligere behandlet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
Ubehandlet træ behandles før eller umiddelbart efter montering.
Træ, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Mat , dækket overflade.
Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Glans
Mat
Massefylde (kg/liter)
1.27
Tørstof vægt (%)
54
Tørstof vol. (%)
41
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10
m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Vand
VOC-Maksimumværdi (g/l)
10
Rengøring af værktøj
Vand

Nuværende TDS Version

januar 2021


Erstatter TDS Version

oktober 2020