02 Wood Tex Grundmaling

02 Wood Tex Grundmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger 02 Wood Tex Primer - Grundmaling.
 • Pigmenteret grundmaling som giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen. Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.
 • Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen mærket byggeri.

Særlige egenskaber

 • Ekstra holdbarhed
 • Dækkende grundmaling
 • Beskytter mod fugt

Mærkninger

02 Wood Tex Grundmaling - - 2,8 L
EAN13: 5701573430014
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573435064
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - - 3 L
EAN13: 5701573435071
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573435088
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - - 9,1 L
EAN13: 5701573435125
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573435132
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - - 10 L
EAN13: 5701573435163
 • Svanen
02 Wood Tex Grundmaling - Hvid - 0,38 L
EAN13: 5701573600257
 • Svanen

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Mellembehandling inden færdigbehandling med dækkende træbeskyttelse eller maling.
 • Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte.
 • Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
4 time
Genbehandlingstør:
6 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Tekniske data
Vandig alkydolie grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1.27
Vægt %
54
Vol %
41
Fortynding
Vand

Version

24-06-2019