03 Wood Tex Transparent

03 Wood Tex Transparent

Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse

Halvmat transparent træbeskyttelse, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Let at påføre
  • Let at vedligeholde
  • Indeholder UV-filter

Mærkninger

03 Wood Tex Transparent - Sort - 10 L
EAN13: 5701573114884
  • Svanen
03 Wood Tex Transparent - Sort - 3 L
EAN13: 5701573114891
  • Svanen
03 Wood Tex Transparent - Sort - 0,75 L
EAN13: 5701573114907
  • Svanen

Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader.
Lyse træsorter f.eks fyr og gran, herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ.
Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Optimal holdbarhed opnås ved to behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Halvmat og transparent overflade hvor træets åretegning og struktur er synlig.
Forventet holdbarhed 8 år.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.
Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse
Glans
Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1.02
Tørstof vægt (%)
0,22
Tørstof vol. (%)
0,2
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10
m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand

Nuværende TDS Version

oktober 2020