03 Wood Tex Transparent

03 Wood Tex Transparent

Produktbeskrivelse

 • Flügger 03 Wood Tex Transparent - Træbeskyttelse.
 • Halvmat overflade hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
 • Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen mærket byggeri.

Særlige egenskaber

 • Let at påføre
 • Indeholder UV-filter
 • Let at vedligeholde

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader. Lyse træsorter f.eks fyr og gran, herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ.
 • Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
 • Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
 • Optimal holdbarhed opnås ved to behandlinger.
 • Farveoplevelsen afhænger af underlag, sugeevne og antallet af behandlinger.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte.
 • Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
4 time
Genbehandlingstør:
12 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.02
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

19-08-2019